Ordningregler

Vinter 2018 har tagit fram ordningsregler i samspråk med Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund för att se till att kongressen blir en trygg och trevlig plats för samtliga medlemmar.

Alla medlemmar ansvarar för att ha läst och vara medvetna om kongressens ordningsregler. Kommittén förbehåller sig rätten att avgöra vad som är acceptabelt uppförande samt vidta åtgärder mot medlemmar som bryter mot reglerna, vilket kan inkludera att medlemskapet dras in utan återbetalning eller att polisen kontaktas.

Sociala interaktioner
Ingen diskriminering utifrån kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, hudfärg, religion, funktionsnedsättningar eller andra diskrimineringsgrunder kommer att accepteras under kongressen. Diskriminering inkluderar våld, hot eller andra former av aggressivitet, sexuella och andra typer av trakasserier, stalking, skällsord, hån och allmän respektlöshet. Det är inte upp till förövaren att avgöra om något räknas som diskriminering eller inte.

Tänk på att detta också kan inkludera situationer där du inte avser att uppträda på ett oacceptabelt vis och att det är bra att vara uppmärksam på den andra partens reaktioner. Bara för att du säger eller gör någonting du uppfattar som trevligt behöver inte betyda att den andra parten upplever att det som acceptabelt beteende.

Ett nej är alltid ett nej.

En kongress är ett evenemang fyllt av folk med olika åsikter. Vid diskussioner och mingel, se till att alltid bemöta alla med hövlighet och respekt, såtillvida de inte går emot ordningsreglerna. I så fall kan en (ifall det känns okej att göra det) påpeka för personen i fråga att hen betett sig olämpligt och brutit mot ordningsreglerna eller ta kontakt med någon i kommittén. Tänk på att eventuella klagomål behöver komma till kommitténs kännedom under kongressen för att vi ska kunna vidta åtgärder.

Under paneler
När du befinner dig i publiken, håll ljudnivån nere om du inte fått ordet av moderatorn. Vänta då alltid in en publikmikrofon innan du börjar prata. Ställ inte frågor rakt ut.

Några platser i programsalarna är främst reserverade för personer med funktionshinder. Vänligen respektera det.

Fotografering
Vid fotografering – fråga alltid personen/personerna i bild om det är okej att fotografera dem och utgå aldrig ifrån att det är det per automatik. Samma sak gäller vid ljud- och videoupptagningar av programpunkter och enskilda medlemmar. Fotografier från en allmän plats (exempelvis över publiken) räknas ej som bilder av enskilda privatpersoner och är okej. Panelister vet att viss fotografering kan förekomma, men det skadar inte att fråga i samband med panelen om det är okej att man tar en bild.

Övrigt
Det är inte tillåtet att förtära alkohol i lokalerna.

Om problem uppstår
Om du utsätts för någon form av diskriminering under kongressen eller ser någon som beter sig olämpligt, ta kontakt med kommittén! Om det är någon av kommittémedlemmarna som är problemet, prata med någon av de övriga i kommittén. Vi tar situationen på stort allvar – medlemmarnas trygghet och välmående går först.