Kontakt

Hör av dig om du undrar något, har programförslag eller vill hjälpa till:

info.vinter2018@gmail.com

Kommittén
Vi som arrangerar heter:
Anna Bark Persson
Nahal Ghanbari
Johan Anglemark
Linn Liljemo
Åka Davour
Maria Nygård
Linnéa Anglemark
Jenny Wickman